Ak niekto pracuje ako zametač ulíc, mal by zametať ulice tak, ako Michelangelo maľoval obrazy, alebo tak ako Beethoven komponoval hudbu, či tak ako Shakespeare písal poéziu. Mal by zametať ulice tak dobre, aby sa každý na chvíľu zastavil a povedal: Tu žil skvelý zametač ulíc, ktorý robil svoju prácu dobre.

– Dr. Martin Luther King Jr.

Filozofia najvyššej efektivity

1st in Biomedical Beauty